مقاله ارزهای دیجیتال

با پیشرفت و تغییر هرروزه در دنیای پیرامون، کسب درآمد و دادوستد بعنوان یکی از مهمترین امور که تقریبا با همه مسایل دیگر به گونه ای مرتبط می باشد نیز دچار دگرگونی شده و راه هایی را که افراد قبلا می توانستند از آن طریق بهای کالاها را دریافت یا پرداخت کنند، به کلی تغییر کرده است. جدیدترین مفهوم که پا به عرصه حضور گذاشته ارز دیجیتال است. ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین، اتریوم و لایت کوین... همه را شگفت زده کرده و در این میان بیت کوین بیش از رقیبان توجه ها را به خود جلب کرده استشبکه. بیت کوین احتمالا بزرگترین پروژه محاسباتی توزیع شده در جهان است. بیت کوین، تا کنون به میزان قابل ملاحظه ای، مردم پسندترین ارز مجازی تمرکززدایی شده است، اما نمی توان تضمین کرد که در آینده هم این موقعیت را حفظ کند. بی شک این شبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دولت ها و ملت ها خواهد بود. در عین حال اطلاعات ناکافی می تواند اثر معکوس بر اقتصاد و زندگی استفاده کنندگان آن داشته باشد. مقاله پیش رو تلاشی در راستای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوان از معضلات آن در امان ماند و از پتانسیل بالقوه آن حداکثر بهره را برد.

No Content Available
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.