مقاله ویژه

سیستم­ های ارز دیجیتال از شبکه ­های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده ­اند استفاده می ­کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه ­های کاربردی (اپلیکیشن ­ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم‌ عامل‌های محاسباتی و قلمرو برنامه­ های کاربردی (اپلیکیشن ­های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می­ کند. بسیاری از حوزه ­های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم ­های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول ­های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول­ های دیجیتال و برنامه ­های کاربردی (اپلیکیشن ­های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه ­دهندگان، توزیع کنندگان و کاربران پول­ های دیجیتال و سیستم‎ های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت‎ آمیز از سیستم‌ عامل‌های ارز دیجیتال و برنامه­ های کاربردی (اپلیکیشن­ های) آن ضروری است

No Content Available
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.